Ucho

Pozrite sa na video, ktoré popisuje ako sa zvukové vlny postupne šíria troma časťami ucha. Pozrite sa ako ucho funguje.

1

Časť 1. – vonkajšie ucho

Vonkajšie ucho sústredí zvukové vlny a smeruje ich do zvukovodov, kde sú zosilnené lievikovitým tvarom zvukovodu a prenesené na ušný bubienok.

Časť 2. – stredné ucho

Zvukové vlny spôsobujú vibráciu ušného bubienku, ktorá je ďalej prenesená na tri drobné kôstky uložené v strednom uchu.

Tieto kôstky sa všeobecne nazývajú kladivko, nákovka a strmienok, a prepojujú ušný bubienok s membránou medzi stredným a vnútorným uchom, známu ako "oválne okienko". Kmity oválneho okienka prenášajú tlakové vlny zvuku do vnútorného ucha.

Časť 3. – vnútorné ucho

Vnútorné ucho je vyplnené tekutinou a pozostáva zo špirálovitého slimáka (cochlea). Tunel slimáka je olemovaný 20000 mikroskopickými vláskovými bunkami, ktoré prevádzajú zvukové vlny na nervové vzruchy. Tieto vzruchy sú ďalej posielané do mozgu, ktorý ich interpretuje ako zrozumiteľné zvuky.

Kontakty

AUDIOPROTETIKA DUNAJ, s.r.o.
Račianska 77/D
831 02 Bratislava

Telefón/Fax: 02/44881203, 02/44872256
Mobil: 0902604047
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Čítaj viac